PLAF-2020-1
100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II WADOWICE - TU WSZYSTKO SIȨ ZACZȨŁO


PLAF-2020-1 100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II WADOWICE - TU WSZYSTKO SIȨ ZACZȨŁO    Rückseite
© Euro Banknote Memory

ANNIVERSARY EDITION

Country:  Poland
Availability: available available

Motif: [unknown]

Identification: PLAF-2020-1

Circulation: 2.000 pcs.
Issue date: within 2020

Description: [unknown]

Links: wck.wadowice.pl/muzeum