0 Euro Collector banknotes 2020 New EntryGallery viewCode Motif Country  Map Titel Circulation Status Entry Date

EEAB2020-4Slovakia  BRATISLAVA MICHALSKÁ BRÁNA4.000planned9.Jul 2020
EEAB2020-4 Slovakia  BRATISLAVA MICHALSKÁ BRÁNA1.000planned9.Jul 2020
EECW2020-1Slovakia  SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV4.000planned6.Jul 2020
EECW2020-1 Slovakia  SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV1.000planned6.Jul 2020