0 Euro Collector banknotes 2021Gallery viewCode Motif Country  Map Titel Circ. Status 

EEAA2021-5 Slovakia  MUSEUM OF THE SLOVAK NATIONAL UPRISING 1.000sold out
EEAA2021-5Slovakia  MUSEUM OF THE SLOVAK NATIONAL UPRISING 4.000sold out
EEAA2021-6Slovakia  MUSEUM OF THE SLOVAK NATIONAL UPRISING 4.000sold out
EEAA2021-6 Slovakia  MUSEUM OF THE SLOVAK NATIONAL UPRISING 1.000sold out
EEAM2021-4Slovakia  30.VÝROČIE ZALOŽENIA VYŠEHRADSKEJ SKUPINY 4.000available
EEAM2021-4 Slovakia  30.VÝROČIE ZALOŽENIA VYŠEHRADSKEJ SKUPINY 1.000available
EEBF2021-2 Slovakia  FILM JÁNOŠÍK PRVÝ SLOVENSKÝ CELOVEČERNÝ FILM1.000available
EEBF2021-2Slovakia  FILM JÁNOŠÍK PRVÝ SLOVENSKÝ CELOVEČERNÝ FILM4.000available
EEBS2021-3Slovakia  ALEXANDER DUBČEK 4.000available
EEBS2021-3 Slovakia  ALEXANDER DUBČEK 1.000available
EEBS2021-4Slovakia  MÓRIC BEŇOWSKÝ 1746-17864.000available
EEBS2021-4 Slovakia  MÓRIC BEŇOWSKÝ 1746-17861.000available
EEBY2021-2Slovakia  DREVENÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA SLOVENSKA 4.000available
EEBY2021-2 Slovakia  DREVENÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA SLOVENSKA 1.000available
EEBY2021-3Slovakia  DREVENÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA SLOVENSKA 4.000available
EEBY2021-3 Slovakia  DREVENÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA SLOVENSKA 1.000available
EEBZ2021-2Slovakia  LEGENDA O CYPRIÁNOVI 8.000available
EEBZ2021-2 Slovakia  LEGENDA O CYPRIÁNOVI 2.000available
EECB2021-3Slovakia  JANKO MATÚŠKA 4.000available
EECB2021-3 Slovakia  JANKO MATÚŠKA 1.000available
EECC2021-2Slovakia  LEVOČA MARIÁNSKA HORA8.000available
EECC2021-2 Slovakia  LEVOČA MARIÁNSKA HORA2.000available
EECD2021-2Slovakia  PREŠOV 4.000available
EECD2021-2 Slovakia  PREŠOV 1.000available
EECE2021-2Slovakia  KAŠTIEĽ ČEREŇANY NÁVŠTEVA PREZIDENTA V ROKU 19234.000sold out
EECE2021-2 Slovakia  KAŠTIEĽ ČEREŇANY NÁVŠTEVA PREZIDENTA V ROKU 19231.000sold out
EECJ2021-2Slovakia  GORAL PIENINSKÝ 4.000available
EECJ2021-2 Slovakia  GORAL PIENINSKÝ 1.000available
EECS2021-2Slovakia  STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM 8.000available
EECS2021-2 Slovakia  STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM 2.000available
EECU2021-2Slovakia  THURZO-FUGGER 8.000available
EECU2021-2 Slovakia  THURZO-FUGGER 2.000sold out
EECV2021-2Slovakia  MICHAL MARTIKÁN 4.000available
EECV2021-2 Slovakia  MICHAL MARTIKÁN 1.000sold out
EECW2021-2Slovakia  ZAČIATIOK RAZBY ČESKOSLOVENSKÝCH MINCÍ 100 VYROCIE 1921-20214.000available
EECW2021-2 Slovakia  ZAČIATIOK RAZBY ČESKOSLOVENSKÝCH MINCÍ 100 VYROCIE 1921-20211.000available
EEDD2021-2Slovakia  CHATA PRI ZELENOM PLESE 8.000available
EEDD2021-2 Slovakia  CHATA PRI ZELENOM PLESE 2.000available
EEDD2021-3Slovakia  BILÍKOVA CHATA 8.000available
EEDD2021-3 Slovakia  BILÍKOVA CHATA 2.000available
EEDD2021-4Slovakia  CHATA POD RYSMI 2250 m 4.000available
EEDD2021-4 Slovakia  CHATA POD RYSMI 2250 m 1.000available
EEDD2021-5Slovakia  TÉRYHO CHATA 2015m4.000available
EEDD2021-5 Slovakia  TÉRYHO CHATA 2015m1.000available
EEDF2021-1Slovakia  50. VÝROČIE TATRANSKEJ OZUBNICOVEJ ŽELEZNICE 8.000available
EEDF2021-1 Slovakia  50. VÝROČIE TATRANSKEJ OZUBNICOVEJ ŽELEZNICE 2.000available
EEDG2021-1Slovakia  MESTSKÁ POLÍCIA BANSKÁ BYSTRICA8.000available
EEDG2021-1 Slovakia  MESTSKÁ POLÍCIA BANSKÁ BYSTRICA2.000available
EEDH2021-1Slovakia  MATÚS ČÁK TRENČIANSKY 8.000available
EEDH2021-1 Slovakia  MATÚS ČÁK TRENČIANSKY 2.000available
EEDJ2021-1Slovakia  KRUPINA VARTOVKA8.000available
EEDJ2021-1 Slovakia  KRUPINA VARTOVKA2.000available
EEDK2021-1Slovakia  VLKOLÍNEC 8.000available
EEDK2021-1 Slovakia  VLKOLÍNEC 2.000available
EEDL2021-1Slovakia  HRAD ŠOMOŠKA 8.000available
EEDL2021-1 Slovakia  HRAD ŠOMOŠKA 2.000available
EEDL2021-2Slovakia  KAMENNÝ VODOPÁD 8.000available
EEDL2021-2 Slovakia  KAMENNÝ VODOPÁD 2.000available
EEDM2021-1Slovakia  HRAD ŠARIŠ 4.000available
EEDM2021-1 Slovakia  HRAD ŠARIŠ 1.000available
EEDN2021-1Slovakia  HOLÍČ 4.000available
EEDN2021-1 Slovakia  HOLÍČ 1.000available
EEDP2021-1Slovakia  DOLNÝ KUBÍN 4.000sold out
EEDP2021-1 Slovakia  DOLNÝ KUBÍN 1.000sold out
EEDQ2021-1Slovakia  HRAD FIL'AKOVO 4.000available
EEDQ2021-1 Slovakia  HRAD FIL'AKOVO 1.000available
EEDR2021-1Slovakia  ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA ASSOCIATION OF INFORMATION...12.000available
EEDR2021-1 Slovakia  ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA ASSOCIATION OF INFORMATION...3.000available
EEDS2021-1Slovakia  LIPTOVSKÁ MARA 4.000available
EEDS2021-1 Slovakia  LIPTOVSKÁ MARA 1.000available
EEDT2021-1Slovakia  MÚZEUM A KULTÚRNE CENTRUM 4.000available
EEDT2021-1 Slovakia  MÚZEUM A KULTÚRNE CENTRUM 1.000available
EEDT2021-2Slovakia  MÚZEUM A KULTÚRNE CENTRUM 4.000available
EEDT2021-2 Slovakia  MÚZEUM A KULTÚRNE CENTRUM 1.000available
EEDU2021-1Slovakia  VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA 4.000available
EEDU2021-1 Slovakia  VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA 1.000available
EEDV2021-1Slovakia  VYSOKÉ TATRY HIGH TATRAS8.000available
EEDV2021-1 Slovakia  VYSOKÉ TATRY HIGH TATRAS2.000available
EEDW2021-1Slovakia  MÚZEUM LIPTOVSKEJ DEDINY PRIBYLINA 4.000available
EEDW2021-1 Slovakia  MÚZEUM LIPTOVSKEJ DEDINY PRIBYLINA 1.000available
EEDW2021-2Slovakia  MÚZEUM LIPTOVSKEJ DEDINY PRIBYLINA 4.000available
EEDW2021-2 Slovakia  MÚZEUM LIPTOVSKEJ DEDINY PRIBYLINA 1.000available
EEDW2021-3Slovakia  HRAD LIKAVA 4.000available
EEDW2021-3 Slovakia  HRAD LIKAVA 1.000available
EEDW2021-4Slovakia  GOTICKÝ KOSTOL WŠETKÝCH SVÂTÝCH LUDROVÁ4.000available
EEDW2021-4 Slovakia  GOTICKÝ KOSTOL WŠETKÝCH SVÂTÝCH LUDROVÁ1.000available
EEDX2021-1Slovakia  TRSTENÁ 650. VÝROČIA ZALOŽENIA4.000available
EEDX2021-1 Slovakia  TRSTENÁ 650. VÝROČIA ZALOŽENIA1.000available
EEDY2021-1Slovakia  ČIČMANY 4.000available
EEDY2021-1 Slovakia  ČIČMANY 1.000available
EEDZ2021-1Slovakia  TOKAJSKÉ VINOBRANIE 4.000available
EEDZ2021-1 Slovakia  TOKAJSKÉ VINOBRANIE 1.000available
EEEA2021-1Slovakia  MICHALOVCE 4.000available
EEEA2021-1 Slovakia  MICHALOVCE 1.000available
EEEB2021-1Slovakia  ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNICA 4.000available
EEEB2021-1 Slovakia  ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNICA 1.000available
EEEC2021-1Slovakia  TERCHOVÁ 8.000available
EEEC2021-1 Slovakia  TERCHOVÁ 2.000available
EEED2021-1Slovakia  GALÉRIA ĽUDOVÍTA FULLU 4.000available
EEED2021-1 Slovakia  GALÉRIA ĽUDOVÍTA FULLU 1.000available
EEEE2021-1Slovakia  DUKLA ÚDOLIE SMRTI4.000available
EEEE2021-1 Slovakia  DUKLA ÚDOLIE SMRTI1.000available
EEEF2021-1Slovakia  TRNOVEC NAD VÁHOM 4.000available
EEEF2021-1 Slovakia  TRNOVEC NAD VÁHOM 1.000available
EEEG2021-1Slovakia  ŽILINA 4.000available
EEEG2021-1 Slovakia  ŽILINA 1.000available
EEEG2021-2Slovakia  NOVÁ SYNAGÓGA ŽILINA 4.000available
EEEG2021-2 Slovakia  NOVÁ SYNAGÓGA ŽILINA 1.000available
PF2021-3Slovakia  ŠŤASTNÉ A VESELÉ 4.000available
PF2021-3 Slovakia  ŠŤASTNÉ A VESELÉ 1.000available